Công Nghệ

[폭로전] 이것이 10년 차 우정(?) 수영(Soo Young)의 거침없는 팩트 폭력☆ 아는 형님(Knowing bros) 88회
한명 한명씩 팩트 폭력 들어가는 수영(ㅋㅋ)
수영의 폭로에 다들 어질 어질@_@
“하얀 게 꼴 보기가 싫어!”
오해 금지※ 수영 본인이 예민한 상태를 전제합니다.

Please enter subtitle of this video in your own language.
Anybody can enter subtitle by referring to existing English subtitle.
You can make viewers all over the world pleased with your subtitle.
Please click below link if you are interested in participating with subtitle.

JTBC Youtube channel communicating with fans faster
View more videos & informations ☞

▶ official :
▶ youtube :
▶ facebook :
▶ twitter :

Nguồn: https://77days.net/

Xem thêm bài viết khác: https://77days.net/cong-nghe/

Công Nghệ
[Hướng dẫn[ Cách đặt hàng trên LAZADA mới nhất 2020 – Ditadi.net
Công Nghệ
Điện thoại bàn cố định không dây homphone viettel f316 từ liêm-hà nội
Công Nghệ
TEXTSMS – LẤY SĐT (+84) || PVG TV OFFICIAL
 • ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 💖👍🏻💖👍🏻💖👍🏻💖👍🏻💖👍🏻💖👍🏻💖👍🏻💖👍🏻💖👍🏻💖👍🏻💖👍🏻💖👍🏻💖👍🏻💖👍🏻💖


 • 효현언니 내 스탈


 • 2:47


 • 조사할것들
  1 왜 개콘 슈가맨은 콜라를 먹고 날아가는가? 개콘은 정말 누구 아이디어로 만들어 졌는가
  2 트와이스 사나 팬시 스타킹 의상 쯔위 사선 의상 나연 파란 시스루 의상은 누구 얘기를 듣고 만들었나
  3 실팽이 원심 분리기 프랑스 자동 책 판매기 자전거 세탁기는 누구 아이디어 듣고 만들었는가
  4 김신영 둘째 이모는 누구 이야기 듣고 만들었는가 주라송은 누구 음악듣고 만들었는가
  5 범죄도시에서 왜 타짜같은 담배를 내동댕이 치는가
  6 신과나 범죄도시 마녀등 왜 귀싸대기 장면이 나오는가 혹시 만드는 사람이 안좋은 추억이 있는가
  7 왜 트럼프 대통령은 코로나 바이러스를 쿵 플루라고 부르는가 쿵 퓨리 만든 사람이랑 무슨 연관이 있는가
  8 유희열은 왜 이효리 의상을 가위로 잘라야만 했나
  9 일본 차기 총리는 왜 당연한 소리를 당연하게 하는가
  10 어벤져스 마녀 유전 에서 왜 목이 잘리는 장면이 나오는가
  11 왜 내가 예전에 만들라던 자동으로 쌀을 씻어 밥을 짓는 밥솥은 만들지 않는가
  12 왜 에반게리온은 북두의권이나 매트릭스 처럼 기독교적 색체를 갖고있나 일본은 기독교 국가인가
  13 볼빨간 사춘기 이름은 누가 지어 줬는가 머메이드는 작사 작곡 누가 했는가
  14 디바 제시카 토요 미스테리는 누구 아이디어인가
  15 배틀그라운드에서 왜 한손엔 총 한손엔 후라이팬을 들고있나 누구 얘기 듣고 만들었나
  16 원펀맨은 왜 모기를 잡을수 없나 구글은 왜 모기퇴치를 하나
  17 비트세이버는 왜 연예인들을 모델로 홍보하는가
  18 사우어 캔디는 누가 이름 지어 줬나
  19 라스트 오브 어스2 씨디를 왜 자르는 퍼포먼스를 할까
  20 왜 기생충에 반지하 홍수 장면이 나오는가 화자와 무슨 연관이 있을까
  21 블리치 영화는 왜 그럴까
  22 왜 오목소녀 바이오하자드7 에서 루져라는 단어가 나올까
  23 BTS Am i wrong 은 왜 세상이 미쳐 돌아간다고 했을까 만들 당시 만든 사람은 어떤 심정으로 작사를 했을까
  24 BTS On에서 처음 바둑판같은 안무는 누구 아이디어일까
  25 너도나도떡은 왜 출시 했나
  26 왜 Amd 그래픽 카드 이름은 나비일까 왜 삼성 갤럭시폴드는 나비모양인가 blank space 에서 퍼펙트 스톰 이린 단어와 dark horse 에 마지막 분홍 구름의 폭풍 혹시 나의 작은 날개짓이 커다란 태풍이 된다는 말과 연관있진 않을까 퍼펙트 스톰이란 단어는 내가 넣으라고 했었음 라의눈
  27 blank space 뮤비는 왜 배신을 느끼고 도끼로 나무를 찍을까 갓오브워4에서 도끼가 나오는 이유는 만든 사람이 도끼에 꽂혀있지 않았을까?
  28 visions of gideon 은 장자의 현실과 환상이 구분이 안되는 호접지몽 같은 이야기를 하고 있지 않을까
  타노스의 리얼리티 스톤과 스파이더맨 홈커밍 등 같은 이야기를 하지 않을까 참고로 simon&garfunkel 느낌 내고 싶었음 major system error 는 rush 느낌으로
  29 참고로 havana는 당시 채팅상으로 박준형이 아이유 하바나 들려주길래 만들어졌음 해드셋으로 녹음 했었지요 natural에 로프 반동으로 물결치며 피아노치는 장면 넣으라 했는데 그때 당시 싫다 했음
  30 톰브라운은 왜 이상한 속옷을 만들었나 무한상사랑 연관이 있나
  31 그랜절은 누가 만들었는가 왜 배틀그라운드에 추가 됐는가 왜 이벤트를 하게 되었는가 누가 하라고 했나
  32 토크멘터리 밀리터리 전쟁사와 본게임은 누구 아이디어인가
  33 예능 서유기에서 용볼 찾으러가는 이야기는 왜 넣었는가
  34 당시 감시에서 못 벗어난다 했는데 시간이 지난 후 호주에서 같이 셰어하던 김지우라는 여자는 박준형과 무슨 관계인가 얼마나 많은 사람들이 알고 있었나

  정신병자로 몰고 싶으신가요? 그러다가 멀쩡한걸 알면 어떻게 하실겁니까 안들킬 자신있으니 걱정 없다 이겁니까? 이것들은 모두 오래전 한번에 만들어졌고 노래들은 3주동안에 걸쳐 만들어졌습니다 아직 적지 않은 곡 몇 개 더 있습니다 내가 만들었다는 걸 아는 사람이 몇 명 이나 될까요 지금 이 순간도 모르는 척 하고 있지요


 • 0:49 놀랐또….


 • I can see the 10 years of friendship…


 • 소녀시대는 대단하다 .. 에이오에이 보다가 이거보면 하 ,,


 • 서현이 얘기 안하는 이유 = 문제 정답이 서현이 얘기 였고 이 영상은 번외로 멤버들 얘기 한 것만 나와서 그럼 ~


 • 이게 바로!! 찐 팀워크고
  찐 우정이다ㅠㅠㅠㅠ
  보고싶다 완전체 ㅠㅜ


 • Why the cameraman don't focus on Taeyeon when Hyoyeon's talking. I'm so curious about her reaction 😂


 • 티파니 리본 챙겨온 거 왕 귀엽다ㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㄲ


 • 0:47 나만 이상민 머리보고 놀랐냐ㅋㅋㅋㅋ


 • AOA 지민 민아 보고 이거보면 진짜 소녀시대가 대단하다고밖에 안느낌


 • 서연이는 음 안 한거 맞죠?


 • GG comeback please


 • kn 0gkn 0g

  Author Reply

  뭐야 보다가 이상민 머리랑 안경보고 빵터졌네


 • 소녀시대는 같이 모였을때 진짜 존잼이야!! 서로 빼지않고 더 망가지려고하고.


 • 티파니 ㅋㅋㅋㄱㅋㄱㅋㄱㄱㅋㄱㅋ 개웃긴데 그와중에기여어엉


 • Hyoyeon just keeps snapping back lmaoo They are the best


 • 2:48 (긁적) 나 뭐있나?
  2:55 (초토화)


 • 미영언니 너무너무 이쁘다..


 • SooYoung is a little DISPATCH….


 • 2:49


 • 소시랑 레벨 슈주보고 스엠 입덕했는데


 • This was my whole childhood band with h.o.t and s.e.s


 • luh di ko inexpect na may Tagalog sub pala eto hehehe ang cute


 • Hyo is just too beautiful


 • 태연은 파운데이션 호수 뭐써요..?


 • ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


 • Wahh Cs nuhh Sooyoung wkwk tim julid


 • 요즘 소녀시대 영상 조회수 엄청나네;
  알고리즘 열일하나봄
  이제 컴백만하면 된다.


 • 그댓글 어디갔냐 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ저 티파니 리본 가격은 안웃기다는 댓글ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ사백만원짜리 구찌리본ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


 • 뀨?뀨?

  Author Reply

  똥싸고 안닦는사람 좋아요


 • Naligaw na ko dito kakanuod ng Mr. Mr. Str3aaaam


 • What funny is the Knowing Bros members are actually trying to protect SNSD image like when SG said: when (Soo) in the bad condition, at that moment only, etc

  But SNSD themselves don't even really care lmao


 • 01:38 와 십년이상을 같이생활했는데도 단점찾기 어렵다는건…


 • TYCHETYCHE

  Author Reply

  이상민ㅋㅋㅋㅋ


 • 효연ㅋㅋㅋ훅 치고 들어오넼ㅋㅋㅋㅋ


 • 나는 태어날때부터 까맸는데.. 나는 일단 하얀사람 부럽다


 • 효연 개웃곀ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


 • 와 효연 얘는 나이 먹으니 점점 이뻐지내


 • ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


 • Napakahavey nung sa FILIPINO SUB HAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA


 • Ha naHa na

  Author Reply

  かわいいいいいい💓


 • 와 지금 보니까도 아직 웃겨 ㅋㅋㅋㅋ 역시 소녀시대 예능 진짜 잘함


 • YzahYzah

  Author Reply

  That tagalog sub ang havey…[kumakalma] hahaha


 • 마지막까지 쟨 그냥 하얘서 싫테ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 말투부터 왜케 웃기냐고ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ