July 8th, 2020

Read Article
Game
Game

1983 [60fps] Front Line 66100pts


フロントライン / Front Line Taito 1983 66,100pts Player KIN 収録Ver Mame32Plus!0.116 歩兵最強!  mame replay site フロントライン 発売年:1983 開発/発売元:タイトー ジャンル:アクション コントローラ:8方向レバー+チャンネルスイッチ+1ボタン システムボード:タイトー SJシステム CPU構成[Z80 (2), M68705] 音源チップ[AY-3-8910...

Read Article
Yoga
Yoga

Calisthenics là gì ?


Calisthenic là gì: Calisthenic cũng giống như các môn tập khác là đều mong muốn đạt được vẻ đẹp về hình thể, sức mạnh cơ bắp và một sức khoẻ sức bền tốt, vd như bạn tập gym trong phòng, các bạn sẽ sử dụng những dụng cụ và máy tập...