Yoga

Mười Lợi ích của một Tăng Thân biết tu học
Một tăng thân biết tu học là một nguồn năng lượng bất tận mà chúng ta có thể nương tựa và đóng góp. “Biết tu học” khác hoàn toàn với “có tu học.” Do vì tăng thân nào cũng có tu nhưng không biết tu đúng cách theo giáo pháp của đức Thế Tôn thì dù có tu học nhiều năm cũng không mấy có lợi ích là bao. Theo lời Bụt dạy, xây dựng một tăng thân biết tu học thì ít nhất có mười lợi ích phát sinh và làm nền cho mọi công đức trên con đường hướng đến Thánh quả vậy.
Mười lợi ích bao gồm 1) luôn được bảo hộ và gìn giữ những chất liệu thanh tịnh, 2) làm tăng trưởng niềm hoan hỉ, 3) làm cho lòng đầy an lạc, 4) làm cho người khác phát khởi niềm tin, 5) làm người đã tin Tam bảo luôn tăng trưởng, 6) làm cho những người khó tính khó ưa trở nên thuần thục, 7) làm tan đi những mặc cảm xấu hổ, 8) diệt trừ những phiền não hiện tại, 9) ngăn ngừa và chan đứng cơ hội cho những phiền não phát sinh trong tương lai, và 10) luôn làm cho chánh pháp được duy trì và truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai.
Kính mời đại chúng tham khảo vài gợi ý trong bài pháp thoại này.

Nguồn: https://77days.net/

Xem thêm bài viết khác: https://77days.net/yoga/

Yoga
Lột Xác Sau 4 Năm Tập Gym – Động Lực Thể Hình
Yoga
Dụng cụ máy tập gym, thể hình tại Thanh Xuân, Quận Hà Đông, Hoàn Kiếm Hà Nội
Yoga
Cách chọn Giày tập gym phù hợp chất lượng giá cả bình dân
There are currently no comments.