Tổng Hợp

Video Hướng dẫn khai thuế tính thuế nộp thuế theo thông tư 156
| Hướng dẫn Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế, hồ sơ khai thuế, quy định tính thuế, thời gian nộp thuế.

Hướng dẫn về phạm vi và nội dung quản lý thuế không bao gồm trong Thông tư 156:
– Các quy định về quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
– Nội dung quản lý thuế về đăng ký thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

KHAI THUẾ GTGT
– Bổ sung hồ sơ hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trong tháng/quý (đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu vào hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (khoản 3b Điều 11)
+ Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất 0% theo mẫu số 01-3/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.
+ Bổ sung Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ bán ra vào hồ sơ khai thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (khoản 5 Điều 11).
+ Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu là Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT và Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ bán ra theo mẫu số 04-1/GTGT ban hành kèm theo.

Video Hướng dẫn khai thuế tính thuế nộp thuế theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế, hồ sơ khai thuế, quy định tính thuế, thời gian nộp thuế.

Nguồn: https://77days.net/

Xem thêm bài viết khác: https://77days.net/tong-hop/

Tổng Hợp
Phim hành động võ thuật CHUNG TỬ ĐƠN [ Anh hùng thời loạn ]
Tổng Hợp
Cầu 3 càng mới nhất cho mọi người tham khảo – Kinh nghiệm số
Tổng Hợp
TOP 50 Hình Ảnh One Piece 3D Đẹp Nhất 2018 – The Best 50 Pictures One Piece
There are currently no comments.